Navigácia

Obsah

MAJCICHOV

 

,,,,,,Obec Majcichov leží na sútoku Dudváhu a Trnávky, na úrodnej Podunajskej nížine a na rozhraní jej dvoch podooblastí:
Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny, v nadmorskej výške 140-149 m.n.m. Väčšia časť katastrálneho územia obce sa nachádza na Trnavskej tabuli. Prvé zmienky o Majcichove sa datujú v období doby kamennej. V neskorej dobe kamennej bolo územie obce osídlené nositeľmi lengyelskej a ludanickej kultúry. Prvá písomná zmienka o obci však pochádza až z roku 1266. Názov obce sa viackrát menil, pričom dnešný názov obce je ustálený od roku 1927. Obec je známa národovcom a farárom Jánom Palárikom, ktorý tu od roku 1862 až do svojej smrti tvoril a pôsobil na fare. Dominantou obce je románsky jednoloďový kostolík z 13. storočia.

Majcichov
OcÚ Majcichov 606, PSČ: 919 22, tel.: 033/558 31 36, fax: 033/534 85 01
e-mail: ocumajcichov@mail.t-com.skwww.majcichov.sk

...

Podujatia v obci: