Navigácia

Obsah

 

Mikroregión 11 PLUS vznikol ako iniciatíva ZDOLA dňa 17. 07. 2012 registráciou na obvodnom úrade v Trnave s cieľom vytvoriť silnú regionálnu autoritu a svojimi spoločnými aktivitami má za cieľ predovšetkým rozvoj jednotlivých obcí v rámci Mikroregiónu 11 PLUS.

Okrem tohto strategického cieľa, vychádzajúc zo súčasnej situácie, má tiež Mikroregión 11 PLUS za cieľ z hľadiska konsolidácie a úspory verejných financií vytvoriť jednotnú funkčnú autoritu, kde spojením menších celkov získa vyšší spoločenský status a tým i prináležiace postavenie, a to najmä z hľadiska integračného nastavenia budúceho programového obdobia.

 

Obce, ktoré sú členmi združenia Mikroregión 11 PLUS:

 • Abrahám
 • Cífer
 • Hoste
 • Hrnčiarovce nad Parnou
 • Križovany nad Dudváhom
 • Majcichov
 • Opoj
 • Pavlice
 • Pusté Úľany
 • Slovenská Nová Ves
 • Veľké Úľany
 • Veľký Grob
 • Vlčkovce
 • Voderady
 • Zeleneč

 

Medzi základné úlohy Mikroregiónu 11 PLUS patria:

 • inštitucionálna koordinácia aktivít a spolupráca v oblasti cestovného ruchu a územného a regionálneho rozvoja na báze partnerstva (inštitúcie verejnej správy, súkromného a tretieho sektora),

 • zabezpečovanie, tvorba a realizácia rozvojových projektov a programov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,

 • zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného rizikového a štartovacieho kapitálu,

 • vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,

 • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,

 • zabezpečovanie a spolupráca pri vypracúvaní regionálnych rozvojových štúdií,

 • organizovanie odbornej školiacej činnosti.

 

Členstvo v Mikroregióne 11 PLUS je dobrovoľné a pre každú ďalšiu právnickú osobu na základe žiadosti otvorené.