Menu
Mikroregion 11 plus
Mikroregión 11 PLUS

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14. 6. 2022

20221021

Grafika a príprava tlače stolový kalendár MR 11 PLUS 2023

600,00 EUR

Alfa a Omega s.r..o.

Mikroregión 11 PLUS

27. 4. 2021

202111

Technická podpora INCOOP

500,00 EUR päť sto eur

ITermix IT Soluton s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

23. 12. 2020

25122020

Služby VO

880,00 EUR osemstoosemdesiat eur

VO-TOR, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

22. 12. 2020

202362

Nábytok

1 232,88 EUR tisícdvestotridsaťdva eur osemdesiatosem centov

Rstudio s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

11. 12. 2020

2020190

Catering

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

Služby Cífer s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

4. 12. 2020

200074

Tlačové služby

80,68 EUR osemdesiat eur šesťdesiat osem centov

Mapa Slovakia Editor, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

30. 11. 2020

26

Nájomné

1 164,00 EUR tisíc sto šesťdesiat štyri eur

Obec Cífer

Mikroregión 11 PLUS

11. 11. 2020

45356-0181

Stravné lístky

331,52 EUR tristotridsaťjeden eur päťdesiatdva centov

Ticket Service, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

22. 10. 2020

202001

Vstupné

100,00 EUR sto eur

Jana Kučerová SHR

Mikroregión 11 PLUS

13. 10. 2020

20200902

Prednáška

100,00 EUR jedno sto eur

Rudolf Moravčík

Mikroregión 11 PLUS

31. 8. 2020

8121030120017

Poštovné

3,50 EUR tri eurá päťdesiat centov

Slovenská Pošta, a.s.

Mikroregión 11 PLUS

20. 8. 2020

0012020

Štúdia kompostárne

1 800,00 EUR tisíc osemsto eur

E.C.A. spol. s r.o.

Mikroregión 11 PLUS

14. 8. 2020

770372716

Stravné lístky

167,80 EUR stošesťdesiatsedem eur osemdesiat centov

Ticket Service, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

17. 7. 2020

200038

Tlačové služby

2 467,20 EUR dvetisícštyristošesťdesiatsedem eur dvadsať centov

Mapa Slovakia Editor, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

21. 5. 2020

93625-0124

Stravné lístky

331,52 EUR tristotridsaťjeden eur päťdesiatdva centov

Ticket Service, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

15. 4. 2020

2020000029

Občerstvenie

6 034,00 CZK šesťtisíc tridsať štyri korún českých

Božena Strýčková Hotel Buchlovice

Mikroregión 11 PLUS

31. 3. 2020

2020P0007

Grafické a dátové služby

1 699,00 EUR tisícšesťstodeväťdesiatdeväť eur

GoSlovakia, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

26. 3. 2020

100200221

Občerstvenie

544,44 EUR päťstoštyridsaťštyri eur, štyridsať štyri centov

B V vinařství a.s.

Mikroregión 11 PLUS

25. 3. 2020

2020039

Doprava

420,00 EUR štyristo dvadsať eur

Jozef Hutár

Mikroregión 11 PLUS

20. 1. 2020

20190039

Občerstvenie

109,00 EUR jednosto deväť eur

Marek Krajčovič SHR

Mikroregión 11 PLUS

20. 1. 2020

62

Nájomné

1 164,00 EUR jedentisíc jeden sto šesťdesiat štyri eur

Obec Cífer

Mikroregión 11 PLUS

25. 11. 2019

201910191

Catering

521,80 EUR päťstodvadsaťjeden eur osemdesiat centov

Služby Cífer s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

28. 10. 2019

2019217

Doprava

480,00 EUR štyristo osemdesiat eur

Jozef Hutár

Mikroregión 11 PLUS

23. 10. 2019

20190129

Prenájom priestorov

569,70 EUR päťstošesťdesiatdeväť eur sedemdesiat centov

Igor Blaho

Mikroregión 11 PLUS

11. 10. 2019

111903421

Občerstvenie

20 265,00 CZK dvadsať tisíc dvesto šesťdesiat päť kč

VÁCLAV HRABEC, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 120
Spoločne tvoríme náš Mikroregión krajší