Navigácia

Obsah

KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

Mikroregión 11 PLUS

Námestie A. Hlinku 31

919 43 Cífer

IČO: 45 738 807

DIČ: 2023563652

e-mail: info@mikroregion-11plus.sk

web: www.mikroregion-11plus.sk

 

 

Abrahám

starosta: Ing. Igor Németh

tel:           031/78572 20

mobil:     0917 906 153

e-mail:    urad@abraham.sk

                starosta@abraham.sk

web:        www.abraham.sk

 

Cífer

starosta:  Mgr. Maroš Sagan

tel.:           033/5599 132

mobil:      0915 930 737

email:      sekretariat@cifer.sk        

                 starosta@cifer.sk

web:         www.cifer.sk

 

Hoste

starosta:  Ľuboš Karel

tel:            031/7857 529

mobil:      0905 253 429

email:      ouhoste@stonline.sk.sk

web:        www.hoste-obec.sk

 

Hrnčiarovce nad Parnou

zastupujúca starostka: RNDr. Monika Kopecká, PhD.

tel.:                                   033/5548 501

mobil:                              0905 345 556

email:                               starosta@hrnciarovce.sk

                                          sekretariat@hrnciarovce.sk

web:                                  www.hrnciarovce.sk

 

Križovany nad Dudváhom

starostka: Ing. Svetlana Královičová

tel.:            033/5354 086

mobil:       0903 774 597

email:        starosta@krizovany.sk 

web:          www.krizovany.sk

 

Majcichov

starosta:  Ing. Tibor Marek

tel.:           033/5583 405

mobil:      0907 407 804

email:       podatelna@majcichov.sk

                  starosta@majcichov.sk

web:         www.majcichov.sk

 

Opoj

starosta:  Mgr. Peter Bartovič

tel.:           033/5583 122

mobil:      0905 455 199

email:      obec@opoj.sk

                 starosta@opoj.sk

web:        www.opoj.sk

 

Pavlice

starostka: Ivana Stachová

tel.:            033/5590 229

mobil:       0902 802 072

email:        ivana.stachova@pavlice.dcom.sk

web:          www.pavlice.sk

 

Pusté Úľany

starosta:   Ing. Henrich Čambál

tel.:            031/7845 121 

mobil:       0911 789 121

email:        ou@pusteulany.sk

                  starosta@pusteulany.sk

web:          www.pusteulany.sk

 

Slovenská Nová Ves

starosta:  Andrej Kusý

tel.:           033/5599 417

mobil:       0910 993 901

email:       ousnves@stonline.sk

web:         www.slovenskanovaves.sk

 

Veľké Úľany

starosta:  Ing. František Gögh

tel.:           031/ 7877 932

mobil:      0903 412 472

email:      starosta@velkeulany.sk

web:        www.ulany.sk

 

Veľký Grob

starosta:  Viliam Rigo

tel.:           031/ 7846 132

mobil:      0917 812 810

email:      starosta@velkygrob.sk

web:        www.velkygrob.sk

 

Vlčkovce

starosta: Ing. Ivan Dobrovodský

tel.:          033/ 5584 037

mobil:     0905 758 855

email:     obec.vlckovce@stonline.sk

                sekretariat@vlckovce.sk

web:       www.vlckovce.sk

 

Voderady

starostka: Ing. Anita Gajarská

tel.:            033/5910 044

mobil:       0910 360 333

email:        voderady@voderady.sk  

web:          www.voderady.sk

 

Zeleneč

starosta: Mgr. Ľubomír Jedlička

tel.:          033/5541 142

mobil:     0905 341 480

email:     starosta@zelenec.sk

web:        www.zelenec.sk