Menu
Mikroregion 11 plus
Mikroregión 11 PLUS

Cífer

Obec Cífer, spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná, je najväčšou... obcou Trnavského okresu. Počet obyvateľov k 1.1.2013 je 4126 (z toho Cífer 3615, Pác 361 a Jarná 150 obyvateľov).

Cífer leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, v plytkej doline potoka Gidra. Nadmorská výška obce je 147 m n. m.  Katastrálne územie Cífer má rozlohu 2234 ha. Susedí s katastrálnymi územiami obcí Ružindol, Hrnčiarovce, Zeleneč, Slovenská Nová Ves, Čataj, Igram, Kaplna, Báhoň a Jablonec. Obec leží medzi dvomi dôležitými dopravnými trasami: cestnou a železničnou - medzi... Trnavou a Bratislavou. V obci je vysoko rozvinuté poľnohospodárstvo, strojárska a potravinárska výroba.

Miestna časť Pác

Miestna časť Pác bola a je malou obcou ležiacou na potoku Gidra, asi 2 km juhovýchodne od Cífera. Tvorí ju 126 domov a žije v nej 386 obyvateľov. Jeho katastrálne územie má rozlohu 538 ha. Od roku 1974 je súčasťou Cífera. Vedľa obce sa nachádza rekreačné stredisko spolu s kúpaliskom. V tesnej blízkosti obce prechádza diaľnica D61. V obci prevažuje poľnohospodárska výroba.

Miestna časť Jarná 

Ležiaca asi 2 km severozápadne od Cífera na potoku Gidra proti jeho prúdu, je malou dedinkou. Pozostáva z 59 domov a žije tu 105 obyvateľov. Jej katastrálne územie má rozlohu 216 ha. Obec mala postupe štyri názvy: Dajta, Gocnod, Bozelechov a Jarná. V roku 1974 sa stala Jarná súčasťou Cífera. V obci prevažuje poľnohospodárska výroba. 

Školstvo:

V obci sa nachádza materská škola, základná škola a pobočka Základnej umeleckej školy Voderady.

..Šport a kultúra:

V obci je vysoká úroveň kultúrnych a športových aktivít. Pre súčasné kultúrne aktivity boli rozhodujúce bohaté tradície: hudobno-folklórne tradície, výšivkárstvo (známa cíferská výšivka), ochotnícke divadlo, dychová hudba, spevácky zbor. V obci majú dlhoročné zastúpenie aj športové kluby: hadzanársky a futbalový klub, šachový klub. V obci pôsobí Miestny odbor Matice slovenskej, kynologický klub, poľovnícke združenie, zväz chovateľov, zväz záhradkárov a mnohé ďalšie.

Obec v spolupráci s obecnými združeniami pripravuje každoročne množstvo úspešných tradičných podujatí: Obecné hodové slávnosti, Rybacie hody, koncerty pre deti. Bohatá bola publikačná činnosť v roku 2012 – obec vydala film o Cíferi, film o cíferskej výšivke, knihu o Jozefovi Kubányim.

Historické pamiatky:

Malý kaštieľ z druhej polovice 18. storočia, Veľký kaštieľ z konca 18. storočia, rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela z roku 1935, kaplnka sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia, rímskokatolícky kostol svätých apoštolov Petra a Pavla zo 17. storočia v miestnej časti Pác.

Aktuálne projekty v obci Cífer:

 • Revitalizácia centra obce – v rámci tohto projektu sa vybudovali v centre obci nové chodníky, námestie pred domom kultúry, parkoviská a vysadila sa nová zeleň.
 • Projekt budovania kanalizácie - je zrealizovaný na 70%, zostávajúce úseky kanalizácie a prípojky budú dokončené na jar 2013.
 • Výstavba nového cintorína – 1. etapa výstavby je ukončená, je vybudovaná prístupová komunikácia, parkovacie plochy, oplotenie, napojenie inžinierskych sietí a vnútroareálové chodníky v prvej sekcii. Celková kapacita cintorína bude 1010 pochovávacích miest, cintorín bude uvedený do prevádzky v polovici roku 2013.
 • Nový zberný dvor na Štadiónovej ulici.
 • Za obecným trhoviskom vzniklo nové športovisko pre obľúbenú činnosť najmladšej generácie – skatepark.
 • Rekonštrukcia základnej školy – vymenené sú všetky okná, fasáda je zateplená a kompletne zrekonštuovaná je aj strešná konštrukcia.
 • Dom kultúry – v roku 2012 sa v priestoroch domu kultúry vybudovala nová školská jedáleň, zrekonštuovali sa priestory pre obecnú knižnicu a kompletne zrekonštuované sú aj toalety.
 • Kamerový systém - monitoruje sa námestie A. Hlinku s trhoviskom, vstup do základnej školy a detské ihrisko, štadión a nový zberný dvor, ako aj nový cintorín, pričom v nasledujúcich rokoch sa počet kontrolovaných miest bude postupne rozširovať. 

Starosta obce

Obecný úrad Cífer

 • Nám. A. Hlinku 31
 • 919 43 Cífer

Kontakty:  

Úradné hodiny:

 • Pondelok 7.30 - 11.30, 12.00 - 15.00 h
 • Utorok nestránkový deň
 • Streda 7.30 - 11.30, 12.00 - 16.30 h
 • Štvrtok nestránkový deň
 • Piatok 7.30 - 11.30, 12.00 - 13.00 h

 ... ... ...

 ,,, ... ---

 ....

Podujatia v obci:

Spoločne tvoríme náš Mikroregión krajší