Menu
Mikroregion 11 plus
Mikroregión 11 PLUS

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 1. 2022

Rámcová dohoda

27012022

1 675 463,84 EUR jeden milión šesťsto sedemdesiatpäť tisíc štyristošesťdesiattri EUR

FCC Trnava, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

24. 1. 2022

Zmluva na zabezpečenie výkonu manažmentu

220124

12 000,00 EUR dvanásť tisíc EUR

Range Real s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

17. 12. 2021

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy so zriadením vecných bremien

014/2021/Z-ZoBZ-OSM

149 304,31 EUR stoštyridsaťdeväťtisíctristoštyrieur a tridsaťjeden centov

Istrochem Reality, a.s.

Mikroregión 11 PLUS

17. 12. 2021

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena

013/2021/Z-ZoBZ-OSM

308 975,28 EUR tristoosemtisíceurdeväťstosedemdesiatpäť eur dvadsaťosem centov

Istrochem Reality, a.s.

Mikroregión 11 PLUS

23. 8. 2021

Zmluva o spolupráci

ZS 1/2021

30 000,00 EUR tridsať tisíc

Mikroregión 11 PLUS

Mikroregión 11 PLUS

12. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

PR07-2/2021

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc eur

Mikroregión 11 PLUS

Euro Dotácie a.s.

30. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

MR11/202001

1 000,00 EUR jeden tisíc

Procurio, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

14. 12. 2020

Rámcová dohoda LIkvidácia drevnej štiepky

09122020

83 460,00 EUR osemdesiattritisíc štyristo šesťdesiat eur

TIRTRADE spol. s r.o.

Mikroregión 11 PLUS

29. 6. 2020

Externé verejné obstarávanie

26062020

680,00 EUR šesťstoosemdesiat eur

Mikroregión 11 PLUS

VO-TOR, s.r.o.

4. 1. 2019

Nájomná zmluva

312019

1 164,00 EUR jeden tisíc jednosto šesťdesiatštyri

Obec Cífer

Mikroregión 11 PLUS

16. 8. 2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

12,00 EUR

NH Consulting, s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

11. 8. 2017

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

80,00 EUR

Matej Martinček

Mikroregión 11 PLUS

7. 8. 2017

Zmluva o poskytovaní účelovej dotácie

Zmluva o poskytovaní účelovej dotácie

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Mikroregión 11 PLUS

26. 7. 2017

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluva o vzájomnej spolupráci

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Mikroregión 11 PLUS

26. 7. 2017

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

160,80 EUR

SOZA

Mikroregión 11 PLUS

26. 7. 2017

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

500,00 EUR

Peter Kuna

Mikroregión 11 PLUS

26. 7. 2017

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

500,00 EUR

Kristína Pírová

Mikroregión 11 PLUS

26. 7. 2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

200,00 EUR

Ivana Kovačicová

Mikroregión 11 PLUS

26. 7. 2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

500,00 EUR

Galileo

Mikroregión 11 PLUS

29. 6. 2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1447/16/08766

Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 144

7 000,00 EUR

Československá obchodní banka, a.s.

Mikroregión 11 PLUS

19. 12. 2016

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1447/16/08766

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1447/16/08766

17 000,00 EUR

Československá obchodní banka, a.s.

Mikroregión 11 PLUS

23. 3. 2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - RANGE Real Mikroregión

250,00 EUR

Range Real s.r.o.

Mikroregión 11 PLUS

18. 3. 2015

Úverová zmluva

Mikroregion - Tatra banka

0,00 EUR

Tatra banka, a.s.

Mikroregión 11 PLUS

15. 10. 2014

ALIANZ - Návrh poistnej zmluvy PP01

ALIANZ - Návrh poistnej zmluvy PP01

0,00 EUR

Allianz

Mikroregión 11 PLUS

15. 10. 2014

Dodatok č.1 Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci 13.10.2014

Dodatok č.1 Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci

0,00 EUR

Mikroregión 11 PLUS

Obec Voderady

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 31
Spoločne tvoríme náš Mikroregión krajší