Menu
Mikroregion 11 plus
Mikroregión 11 PLUS

Zeleneč

...

Obec Zeleneč sa rozprestiera na juh od krajského mesta Trnava, na rovinatej Trnavskej sprašovej tabuli v nadmorskej výške 140 - 150 m nad morom. Katastrálne územie obce s rozlohou 1175 ha leží v teplej a suchej oblasti s ročnými atmosférickými zrážkami 550 - 600 mm a s priemernou ročnou teplotou 16,4° C. Najväčšiu plochu katastra, ktorým preteká potok Parná, zaberá orná pôda.

Územie dnešného Zelenča bolo osídlené už v rokoch 4500-3000 pred Kristom, od kultúry lengyelskej, eneolit, dobu bronzovú, železnú až po dobu rímsku a slovanskú. Artefakty, ktoré sú uložené v Archeologickom ústave v Nitre i v Západoslovenskom múzeu v Trnave, to jednoznačne potvrdzujú.

Prvú historickú zmienku o Zelenči nachádzame v listine uhorského kráľa Belu IV. z 13.mája 1243, kde sa obec uvádza pod názvom SEELENCH a kde kráľ Belo IV. daruje bratislavskému mešťanostovi Wochovi pozemky na znak vďačnosti za preukázané služby pri.. ohrození kráľovstva Tatármi.

Prvý archívny záznam o počte obyvateľov a domov je z roku 1634 a spomína 200 obyvateľov a  40 domov.

V súčasnosti v obci žije 2 496 obyvateľov (k 1.1.2012). 

Obec má vlastnú základnú i materskú školu a disponuje dostatočnou infraštruktúrou, ktorá spĺňa požiadavky moderného vidieckeho života 21. storočia. Výhodou je ľahká dostupnosť krajského mesta Trnava, ktoré je vzdialené iba 2,5 km. V obci bol v posledných desaťročiach vybudovaný plynovod, kanalizácia i vodovod.

Čo sa týka zaujímavých objektov v obci, za zmienku určite stojí rímsko-katolícky kostol atraktívny svojou modernou architektúrou a skutočnosťou, že bol postavený vďaka finančnej a materiálnej pomoci obyvateľov obce na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia, teda v dobe, ktorá výstavbe stavieb tohto druhu moc nepriala. Autorom vitráží v priečelí kostola je Vincent Hložník. Interiér kostola vizuálne i akusticky skrášľuje jedinečný píšťalový organ od renomovanej rakúskej firmy Walcker-Mayer, ktorá sa výrobou týchto hudobných nástrojov zaoberá od konca 18. storočia. Práve výnimočná kvalita organu dáva predpoklad pre organové koncerty, ktoré sa konajú spravidla dva razy v roku. 

Obyvatelia Zelenča sú v okolí známi svojím pozitívnym vzťahom ku kultúre a zábave. V roku 1973 pod vedením p. Rozálie Bednárikovej vznikol v obci Divadelný ochotnícky súbor, ktorého domovskou scénou sa stal Kultúrny dom v Zelenči. Pod režijným vedením režiséra Jozefa Bednárika, ktorý priviedol tento súbor na špičku amatérskej divadelnej scény nielen na Slovensku, Z-divadlo naštudovalo v osemdesiatich a deväťdesiatich rokoch minulého storočia viacero inscenácií, ktoré zelenčania s veľkým úspechom prezentovali v Maďarsku, Rakúsku, Bulharsku, Juhoslávii , Nemecku, Japonsku, Taliansku, ZSSR, Belgicku a dvakrát na Svetovom festivale amatérskeho divadla v Monaku. I keď v súčasnosti Z-divadlo nie je ako celok aktívne, nedá sa to povedať o jeho bývalých členoch. Jadro neoficiálneho združenia „Spolok nadšencov pre obnovenie ľudových tradícií“ tvoria práve členovia bývalého Z-divadla, ktorí do svojich radov úspešne priťahujú i ďalších členov mladšej generácie. Občania Zelenča s nadšením navštevujú podujatia, ktoré obec organizuje v spolupráci s „Nadšencami“, pretože je viac ako isté, že program ktorí si pripravili, stojí za to vidieť a počuť. 

V obci aktívne pôsobí viacero ďalších spolkov, združení a záujmových organizácií, ktoré združuj napríklad seniorov, záhradkárov, chovateľov poštových holubov, kynológov, poľovníkov, priaznivcov dychovky. Športový klub Slávia Zeleneč dáva priestor pre rozvoj futbalu a stolného tenisu a to pre všetky vekové kategórie. 

Kataster Zelenča patrí do Malokarpatskej vínnej oblasti a v obci pôsobí niekoľko producentov kvalitného vína, ktoré vyznávači tohto moku môžu ochutnať aj napríklad v rámci každoročne organizovaného podujatia „Malokarpatská vínna cesta“. Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč každoročne organizuje degustáciu vín „Linčanský džbánek“, ktorá má kredit nominačnej súťaže do Národného salónu vín. 

Zeleneč sa skrátka oplatí spoznať. Nech sa páči, pozývame.

Podujatia v obci:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Spoločne tvoríme náš Mikroregión krajší